header image
header image

 

แหวนเพชร / แหวนแต่งงาน / แหวนหมั้น

แหวนแต่งงาน,แหวนหมั้น,แหวนเพชรแท้
แหวนแต่งงาน,แหวนหมั้น,แหวนเพชรแท้
แหวนแต่งงาน,แหวนหมั้น,แหวนเพชรแท้
แหวนแต่งงาน,แหวนหมั้น,แหวนเพชรแท้
แหวนแต่งงาน,แหวนหมั้น,แหวนเพชรแท้
แหวนแต่งงาน,แหวนหมั้น,แหวนเพชรแท้

แหวนแต่งงานทรงบ่าข้าง มีความเชื่อที่ว่า ถือเป็นมงคลดี ครอบครัวเจริญรุ่งเรือง สุขสบาย มีลูกหลานบริวารสนับสนุน การประดับเพชรเพิ่มที่ก้านแหวน ช่วยเสริมให้แหวนดูมีดีไซน์มากขึ้น