header image
header image

 

แหวนเพชร / แหวนแต่งงาน / แหวนหมั้น

แหวนแถว,แหวนแต่งงาน,แหวนหมั้น,แหวนเพชรแท้
แหวนแถว,แหวนแต่งงาน,แหวนหมั้น,แหวนเพชรแท้
แหวนแถว,แหวนแต่งงาน,แหวนหมั้น,แหวนเพชรแท้
แหวนแถว,แหวนแต่งงาน,แหวนหมั้น,แหวนเพชรแท้
แหวนแถว,แหวนแต่งงาน,แหวนหมั้น,แหวนเพชรแท้
แหวนแถว,แหวนแต่งงาน,แหวนหมั้น,แหวนเพชรแท้

แหวนเพชรแถว เป็นอีกดีไซน์ที่นิยมตลอดกาล ทั้งยังมีความหมายดี สื่อถึงความรักในอดีต ปัจจุบัน และคำมั่นสัญญาถึงรักในอนาคต อีกทั้งยังหมายความถึงการพึ่งพิงดูแลกันในยามทุกข์และสุข