header image
header image

 

แหวนเพชรสำหรับผู้หญิง

แหวนแต่งงาน,แหวนหมั้น,แหวนเพชรแท้
แหวนแต่งงาน,แหวนหมั้น,แหวนเพชรแท้
แหวนแต่งงาน,แหวนหมั้น,แหวนเพชรแท้
แหวนแต่งงาน,แหวนหมั้น,แหวนเพชรแท้
แหวนแต่งงาน,แหวนหมั้น,แหวนเพชรแท้
แหวนแต่งงาน,แหวนหมั้น,แหวนเพชรแท้

แหวนเพชรแสนหวาน ประกายแวววาวสวยงาม ด้วยเทคนิคการฝังเพชรแบบกลุ่มรอบเพชรเม็ดกลาง เพื่อสร้างภาพลวงตาให้เพชรขนาดใหญ่ขึ้น เหมาะที่จะเป็นแหวนแต่งงาน แหวนหมั้น หรือ มอบเป็นแหวนแทนใจให้คนพิเศษ สามารถสวมใส่ติดนิ้วได้ทุกวัน

แหวนแต่งงาน,แหวนหมั้น,แหวนเพชรแท้