header image
header image

 

ต่างหูเพชรเบลเยี่ยมคัต

ต่างหูเพชรแท้,ต่างหูแถว
ต่างหูแถว,ต่างหูเพชรแท้
ต่างหูแถว,ต่างหูเพชรแท้
ต่างหูเพชรแท้
ต่างหูเพชรแท้
ต่างหูเพชรแท้

ต่างหูแถว เพชรเบลเยี่ยมคัตประดับบนตัวเรือนทองคำแท้ เพชรขาว น้ำใส ไฟดี สวมใส่ได้ทุกโอกาส