header image
header image

 

ต่างหูเพชรเบลเยี่ยมคัต

ต่างหูเพชรแท้,ต่างหูกระจุก
ต่างหูกระจุก,ต่างหูเพชรแท้
ต่างหูกระจุก,ต่างหูเพชรแท้
ต่างหูเพชรแท้
ต่างหูเพชรแท้
ต่างหูเพชรแท้

ต่างหูกระจุก เพชรเบลเยี่ยมคัตประดับบนตัวเรือนทองคำขาว เพชรขาว น้ำใส ไฟดี สวมใส่ได้ทุกโอกาส