header image
header image

 

แหวนแต่งงาน,แหวนหมั้น,แหวนเพชรแท้

 

แหวนพลอยประดับเพชร

แหวนพลอย,แหวนพลอยประด้บเพชร
แหวนพลอย,แหวนพลอยประด้บเพชร
แหวนพลอย,แหวนพลอยประด้บเพชร
แหวนพลอย,แหวนพลอยประด้บเพชร
แหวนพลอย,แหวนพลอยประด้บเพชร
แหวนพลอย,แหวนพลอยประด้บเพชร

ความเชื่อเกี่ยวกับเพทาย เป็นพลอยประจำเดือนธันวาคม พร้อมกับเทอร์คอยซ์สมัยโบราณเชื่อว่า การสวมใส่เพทายจะส่งเสริมให้สติปัญญาดี ร่ำรวย มีความซื่อสัตย์ ใช้เป็นเครื่องรางประจำตัวสามารถบอกเหตุการณ์ให้เจ้าของทราบล่วงหน้าได้ โดยสังเกตจากสีของเพทายหากหม่นหมอง ไร้ประกายหมายถึงจะมีภัยมาคุกคามเจ้าของ ในยุคกลางเชื่อว่าเพทายสามารถใช้ขับไล่ภูติผีปีศาจ พร้อมกันนั้นยังทำให้ผู้ที่สวมใส่ร่ำรวยขึ้น ได้รับเกียรติยศ ชื่อเสียงและทำให้มีความฉลาดเพิ่มมากขึ้น