header image
header image

 

แหวนแต่งงาน,แหวนหมั้น,แหวนเพชรแท้

 

แหวนพลอยประดับเพชร

แหวนพลอย,แหวนบุษราคัม
แหวนพลอย,แหวนบุษราคัม
แหวนพลอย,แหวนบุษราคัม
แหวนพลอย,แหวนบุษราคัม
แหวนพลอย,แหวนบุษราคัม
แหวนพลอย,แหวนบุษราคัม

กล่าวกันว่าบุษราคัมเป็นอัญมณีที่ทรงอำนาจในการผูกมิตร เพราะทำให้เกิดความซื่อสัตย์ต่อกัน ไม่มีวันโรยรา อีกทั้งยังก่อให้เกิดสติปัญญาดี ความกล้าหาญและขจัดปัดเป่าความทุกข์ อำนาจลึกลับดังกล่าวนี้เชื่อกันว่า เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามวิถีแห่งดวงจันทร์ ชาวอินเดียเชื่อกันว่าพลอยเม็ดแรกในชีวิตควรเป็นบุษราคัมเพราะเชื่อว่าพลอยที่มีสีเหลืองนี้สามารถนำโชคลาภ และ เสริมบารมี วาศนา มาให้ได้ ส่วนชาวยุโรปเชื่อว่า สีเหลืองของอัญมณีนี้มีความสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์ และยังส่งเสริมการตัดสินใจในทางที่ถูก ทั้งยังช่วยเพิ่มความสามารถในการติดต่อสื่อสาร