header image
header image

 

แหวนไพลิน

 

แหวนพลอยประดับเพชร

แหวนพลอย,แหวนไพลิน
แหวนพลอย,แหวนไพลิน
แหวนพลอย,แหวนไพลิน
แหวนพลอย,แหวนไพลิน
แหวนพลอย,แหวนไพลิน
แหวนพลอย,แหวนไพลิน

ไพลิน อัญมณีแห่งความจริงใจ

  • คนในสมัยโบราณมีความเชื่อเกี่ยวกับอัญมณีชนิดนี้หลากหลาย เช่น ชาวยิวเชื่อว่าไพลินเป็นเสมือนสารลับจากพระเจ้า ชาวเปอร์เซียคิดว่าโลกของเราวางอยู่เหนือไพลินขนาดใญ่ ส่วนท้องฟ้า คือ ภาพสะท้อนสีสันอันงดงามของไพลิน
  • ไพลินเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงและความซื่อ สัตย์ ผู้หญิงจำนวนมากจึงเลือกใช้ไพลินมาทำเป็นแหวนหมั้น นอกจากนี้ไพลินยังเป็นอัญมณีแห่งคุณธรรมอีกด้วย ช่วยทำให้ผู้ที่สวมใส่มีจิตใจตั้งมั่นอยู่ในความดี ช่วยควบคุมอารมณ์ เพิ่มความเชื่อมั่นและความศรัทธาต่อตัวเอง ช่วยให้ประสบความสำเร็จในชีวิต และเช่นเดียวกับอัญมณีทรงคุณค่าชนิดอื่น ๆ ไพลินก็มีอำนาจช่วยปกป้องให้พ้นจากภยันตรายต่าง ๆ ด้วย
  •