header image
header image

 

แหวนเพชรสำหรับผู้หญิง

แหวนแต่งงาน,แหวนหมั้น,แหวนเพชรแท้
แหวนแต่งงาน,แหวนหมั้น,แหวนเพชรแท้
แหวนแต่งงาน,แหวนหมั้น,แหวนเพชรแท้
แหวนแต่งงาน,แหวนหมั้น,แหวนเพชรแท้
แหวนแต่งงาน,แหวนหมั้น,แหวนเพชรแท้
แหวนแต่งงาน,แหวนหมั้น,แหวนเพชรแท้

 

แหวนเพชร ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของการหมั้นหรือแต่งงานมายาวนานตั้งแต่อดีต และยังคงได้รับความนิยมต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้